Ideer vi står for

Våre verdier veileder og motiverer oss. De skal ligge til grunn for all kommunikasjon og handling.

1)      Optimisme og ansvar

2)      Å dykke etter perler: den som vil finne perler må dykke etter dem

3)      Optimisme er basert på verdier.

4)      Å gi opp er forurensning.

5)      Optimisme er ikke uskyld

6)      Kritikk er enklere enn kunst

7)      Optimisme bygges på tillit

8)      Optimisme er godt for helsen

9)      Det finnes ikke noe alternativ til realistisk optimisme

10)    Verdens sannhet er penere enn det media viser

 

1       Optimisme og ansvar

Å være en optimist er å ta en bevisst beslutning for selvdisiplin, selvforbedring og læring. Vi optimister holder oss selv ansvarlige for å tilby løsninger til motgang og problemer, og vi vet vi ikke kan unngå personlig ansvar  for forbedringer i livet.

Vi anerkjenner at privilegiet ved et godt liv kun er oppnåelig gjennoms ens frihet og makt/styrke til å gjennomføre disse endringene.

2       Å dykke etter perler: den som vil finne perler må dykke etter dem

Paradoksalt nok, jo tryggere vi er, jo mer fryktsomme  blir vi, av redsel for å miste den sikkerheten vi nyter.  Vi Optimister tror, som Goethe, at det er en grunnleggende sannhet vi ikke kan overse, uten fare for å knuse en hel mengde ideer og planer.

Den sannheten er at så snart man har engasjert seg til positiv handling, vil Forsynet svare og agere som en katalysator for en rekke hendelser som ellers ikke ville finne sted.

Vi vet vårt personlige engasjement vil følges av heldige tilfeldgiheter, uventede møter, selv erfaringer utenfor de alminnelige sanser, som ingen noensinne kunne forestille seg.  Å våge frigjør geni, styrke og magi.

3       Optimisme er basert på verdier.

Vi er enige med Emmanuel Kant  i viktigheten av å vurdere følgen av våre handlinger  på et dypere nivå.

Vi bør aldri nøle med å foreta aktiviteter som ville kunne endre verdensorden om alle agerte på samme måte.

Vi kunne følge Fyodor Dostoyevskys grunnsetning : Mennesket er ansvarlig for alt ovenfor  alle.

4       Å gi opp er forurensning

Vi deler Simone de Beauvoirs oppfatning. Vi anser det å gi opp som den sørgeligste egenskapen- vi må unngå passiv lydighet  der lengsler  født av vår egen frie vilje blir avvist og avfeid som umulige,  innbilske, eller uvesentlige drømmer.

De som virkelig «lever»  kjemper seg til topps med formål i sjelen. De inspireres mot en tidløs, opphøyd skjebne gjennom en visjon av et enestående kunstverk eller stor kjærlighet.

Victor Hugo beskrev slike mennesker som arbeidere eller gjetere ; som dem forsøker vi å leve hver dag fullt, helt, og barmhjertig.

5       Optimisme er ikke uskyld

Å være en Optimist er ikke å nyte av noen slags medfødt isolasjon, fristilt fra livets tristhet og smerte. Imidlertid tar vi en aktiv beslutning om å se forbi disse uungåelige vansker og omskiftinger, oppmerksomme på skjønnheten som også omgir oss.

Kierkegaard sier det på denne måten : å være optimist er å fatte, ikke at livets vei er stri, men at veien uungåelig er brolagt med vansker.

Vi antar, som Colette Nys-Mazure, en slags hemmelig personlig tilstedeværelse, hvis dagliglivet virker tomt eller middelmådig, vær dikterisk nok til å påkalle dets rikdommer- ikke skyld på livet, se innover og skyld på deg selv !

6       Kritikk er enklere enn kunst

Vi Optimister henter inspirasjon fra Socrates. Vi er nøye med å uttrykke sannheten med medmenneskelighet og vennlighet,  og vi sikter ikke mot noe som er tomt for nytte eller fordel for andre.

7       Optimisme bygges på tillit

Vi vil initiere en « kulturell revolusjon » basert på tillit til fremtiden. Vi Vi er trygge på at vårt ønske om positive endringer, understøttet av gleden vi finner i dette arbeidet, vil resultere i økt medmenneskelighet og skjønnhet. Vår kulturelle revolusjon vil selvsikkert velge samarbeid ; inspirert av troen på at det er nok i overflod for alle, og at det er mulig å ekskludere konkurranse født av redsel for mangel.

Vår tillit vil bli en kilde til opplysning, til motvirkning av angst og uvitenhet, frykt for den andre og hans sosiale og kulturelle annerledeshet.

Vi søker ikke å konvertere pessimister, skeptikere og kynikere. Vår forening er for optimismens frivilige, så deres kombinerte entusiasme kan vokse i styrke og effektivitet.

8       Optimisme er godt for helsen

Det er bevist at sannsynligheten for å leve et langt, sunnt liv forbedres vesentlig ved å kultivere den positive tanken og optimisme. Som Voltaire sa :

Jeg bestemte meg for å være lykkelig, det er en sunnere måte å leve på !

9       Det finnes ikke noe alternativ til realistisk optimisme

Hver gang vi tillater oss skepsis eller stillstand nærmer vi oss en planetarisk blindvei. Det er for sent å være pessimist.

10  Verdens sannhet er penere enn det media viser

Vold, kriminatitet, arbeidsledighet, katastrofer og negative nyheter av alle sorter gir inntrykkvekkende TV og presse, men vi Optimister forventer at media er like oppmerksomme på de gode nyhetene som det er mange av, og som er mer alminnelige enn de dårlige nyhetene vi så ofte får høre om.

Vi foreslår ikke å fjerne de dårlige nyhetene, men vi vil definitivt høre om de mange tusen heltene som jobber utrettelig og gir deres beste hver dag for å forbedre verden vi lever i.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>