Category Archives: Non classé

Cherokee Visdom om svarte og hvite Shamaner

ulverEn gammel Cherokee underviser sitt barnebarn om livet. “Det foregår en kamp inni meg,” sa han til barnet.  “Det er en forferdelig kamp, ​​og det er mellom to ulver:  en er ond -han er sinne, misunnelse, sorg, anger, grådighet, arroganse, selvmedlidenhet, skyld, harme, mindreverdighet, løgner, falsk stolthet, overlegenhet og ego.” Han fortsatte: “Den andre er god – han er glede, fred, kjærlighet, håp, ro, ydmykhet, vennlighet, velvilje, empati, generøsitet, sannhet, medlidenhet og tro. Den samme kampen pågår inni deg – også i enhver annen person.

Barnebarnet tenkte over det et øyeblikk og spurte så bestefaren:” Hvilken ulv vil vinne? ” Den gamle Cherokeen svarte: i den hvite verden, ender historien slik: «Den du mater ”

Den gamle fortsatte, i Cherokee verdenen ender historien på denne måten: ” Hvis du mater dem rett, vil begge vinne.  Du skjønner, hvis jeg bare velger å mate den hvite ulven vil den svarte gjemmer seg rundt ethvert hjørne, og vente til jeg blir distrahert eller svak for så å hoppe inn og ta den oppmerksomheten den higer etter. Den vil alltid være sint og alltid kjempe mot den hvite ulven. Men hvis jeg anerkjenner den, blir både begge ulver glade og vi vinner alle tre. For den svarte ulven har mange kvaliteter – utholdenhet, mot, fryktløshet, viljestyrke og stor strategisk tenkning – som jeg trenger til tider og som den hvite ulven mangler. Men den hvite ulven har medfølelse, omsorg, styrke og evne til å innse hva som er i alles beste interesse.

Du ser barn, den hvite ulven trenger den svarte ulven ved sin side. Å mate kun en ville sulte den andre og de ville bli ukontrollerbare. Å mate og gi omsorg til begge betyr at de vil tjene deg godt og ikke gjør noe som ikke er del av noe større, noe godt, noe av livet. Mat dem begge og det blir ingen indre kamp om din oppmerksomhet. Uten indre kamp kan du lytte til stemmene av dypere kunnskap som vil veilede deg til å velge riktig i  dypere vite som vil veilede deg i å velge hva som er riktig i alle omstendigheter. Fred, mitt barn, er Cherokeens misjon i livet. Et menneske med indre fred har alt.Et menneske splittet av indre krig har ingenting.

Hvordan du velger å samhandle med de motstridende kreftene i deg vil avgjøre ditt liv. Sult den ene eller den andre, eller led dem begge. ”

Lånt av http://www.facebook.com/pages/Come-on-the-peace-train-1-million-members-needed/

Hvor mye veier et snefnugg?

snefnuggSi meg, hvor mye veier et snefnugg? Spurte en kjøttmeis en due. Ikke mer enn ingenting, svarte hun.
Da fortalte kjøttmeisen følgende: Jeg satt på en furugren da det begynte å snø. Ingen storm, bare som en drøm, forsiktig, uten vold. Siden jeg ikke hadde bedre å gjøre, begynte jeg å telle snefnuggene ettersom de landet på grenen hvor jeg satt. Det falt 3 751 952 fnugg. Da det 3751953dje landet på grenen – ikke mer enn ingenting, som du sier – brakk grenen.
Duen, en autoritet innen fred siden Noas tid, tenkte seg om et øyeblikk og sa til slutt: Kanskje holder det med kun et eneste menneske for at alt endrer seg og at verden kan leve i fred…
Vær hver dag dette fnugg av fred og glede.

10.des: Fakkeltog for fred

Vi tillater oss å videreformidle dette budskapet fra Alliansen Fakkeltog for Fred:

“Fred i Europa er ingen selvfølge!

Nobelkomiteen har i 2012 gitt fredsprisen til EU.  I begrunnelsen heter det: “Den stabiliserende rolle EU har spilt, har bidratt til å omforme størstedelen av Europa fra et krigens til et fredens kontinent”.

I anledning fredsprisutdelingen inviterer vi alle til å tenne en fakkel for fred i Europa.

Møt opp på Rådhusplassen i Oslo (sjøsiden) mandag 10. desember kl. 18.00. Vi går fra Rådhusplassen til Eidsvolls plass (Grand Hotel). Det vil bli utdelt fakler.

Velkommen!

Alliansen Fakkeltog for fred ”

Book of Mirdad

Så tenk som om hver tanke skulle etses i brann på himmelen for alle og alt å se.
For så, i sannhet, er det.

Så snakk som om hele verden var et enkelt øre innstilt på å høre hva du sier.
Og så, i sannhet, er det.

Så gjør om hver gjerning skulle slå tilbake på ditt hode.
Og så, i sannhet, er det.

Så ønsk som om du var ønsket.
Og så, i sannhet, er du.

Så lev som om din Gud selv hadde behov for deg for å leve sitt liv.
Og så, i sannhet, han har.

(The Book of Mirdad av Mikhaïl Naimy)

Ubuntu- Jeg er fordi …

En antropolog foreslo en lek til en gruppe afrikanske barn. Han satte en fruktkurv ved et tre og fortalte barna at førstemann fremme vant all frukten. På signal, løp alle barna samtidig mens de holdt hverandres hender. Så satte de seg sammen for å nyte belønningen.  Da antropologen spurte dem hvorfor de hadde handlet slik, når en av dem kunne ha fått all frukten, svarte de:  “Ubuntu. Hvordan kan en av oss være fornøyd hvis alle andre er trist? ” I Xhosa-kulturen betyr Ubuntu: Jeg er fordi vi er …

OPTIMISTAN, A STATE OF CONSCIOUSNESS

«Vårt samfunn, våre virksomheter og menneskene trenger håp.

Håpet tilhører dem som kan se lenger ut i tid og rom.

Det vil trolig bli nødvendig å bevege seg mot et samvittighetssamfunn i respekt for  menneskenes (og andre levende veseners) indre verdighet og gjensidig avhengighet.

I det 21. århundre kan intet selskap, intet samfunn  overleve på lang sikt hvis det ikke har noe prosjekt eller stimulerende fremtidstanke.

“Et samfunns forfall starter når mennesket spør seg “Hva vil skje? ” i stedet for “Hva kan jeg gjøre? ”

La oss stille ledere det samme spørsmålet:  ”Har du bidratt til et prosjekt som gir håp? ”

Det er på tide at en rekke personer med en visjon og prosjekter står opp».   (Denis de Rougemont)

Om å lære av fortiden

Igår kveld hadde jeg gleden av å høre Helga Arntzen fra Aktive Fredsreiser. Dette er en dame og en organisasjon med mye på hjertet !  Aktive Fredsreiser arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende. 

Aktive Fredsreisers beskytter, Blanche Major

“Aktive Fredsreiser tar ungdom med seg ut i verden for å vise dem krigens grusomhet. Samtidig vil Aktive Fredsreiser også åpne en dør til fred og håp for framtiden. Dette trenger vi nå mer enn noensinne.”

Blanche Major, Aktive Fredsreisers beskytter. Fange i Auschwitz i 1944. Overlevde holocaust, men mistet mor, far og 31 andre slektninger i gasskamrene.

 

Helga formidlet mye igår, det viktigste var nok budskapet om å unngå likegyldighet !

Dette gir håp og optimisme for at våre ungdommer skal få med seg viktig erfaring og lærdom  videre i livet…

Business for Peace- Oslo summit 2012

Business for Peace holdt sin årlige konferanse i Oslo 7.mai.

“The Business for Peace Foundation was initiated in 2007 in the belief that socially responsible and ethical initiatives should not be merely window dressing, but must stand the test as a business case, and gradually, as the moral culture of corporations matures, will constitute an integrated part of modern business.
The aim of the Foundation is to accelerate the development of business practices through increasing the awareness of the strengths of the ethical business case. The vision is to inspire and encourage business people, as individuals, to foster peace and stability to the benefit of humanity, through releasing the peace building power of Being Businessworthy”.

Litt mer info her: Media-Release-Oslo-Business-for-Peace-Awards-2012

Stiftelsen har også inngått et samarbeid med Partnership for Change. Dette blir spennende å følge med på. 

Fra vår side stiller Optimistene gjerne med vårt bidrag til et positivt, konstruktivt tankesett og ikke minst en “touch” av humor :-).

 

Optimistene på VelFERD konferansen 2012

Ferds tredje velFERDkonferanse går av stabelen 15.mai i Oslo.  “Tema er kvalitet, måling og synliggjøring av resultater i sosialt entreprenørskap. Målet er å tenke videre rundt fremtidens velferdstilbud og å se på hvordan sosiale entreprenører, næringsliv, det offentlige og politikere best kan jobbe sammen om å møte barn og unges behov. På konferansen får man møte sosiale entreprenører som har skapt resultater og vi vil gjennom statistikk og fakta vise hvorfor samfunnet trenger flere.” 

Optimistene støtter disse tankene, og ved vår tilstedeværelse på konferansen håper vi å knytte nyttige kontakter for fremtiden :-).

Optimistene på Partnership For Change konferanse i Bjørvika 20-21.mars 2012

Optimistene stiller opp på Partnership for Change konferansen i Operaen 20-21.mars.   Konferansens formål og deltagere står beskrevet nedenfor.

 

 

 

 

 

For mer informasjonshttp://www.partnershipforchange.net/norsk/Arrangement/

 

You will meet and mingle with responsible and innovative business leaders, social entrepreneurs, Nobel Peace Prize laureates, philantropists, ministers and government officials.

 

Learning and sharing for a better future

 

PfC is a neutral platform inspiring cross sector partnerships for creating effective social change. By bringing together some of today’s most inspiring change-makers, and highlighting the power of collective impact, we hope to break down the silos and show that sharing and cooperation will benefit the entire society.

 

The annual Nordic PfC conference aims to raise awareness in the Nordic community about the responsibility as well as the power of each and everyone of us to foster social innovation.

    • We show how individuals have changed society in the past, how they continue to do so and how social entrepreneurship can be an even more effective agent for sustainable change in the future.

 

    • We inspire potential philanthropists and give them the tools and knowledge they need to move forward with their dreams and ideas.

 

    • We challenge business to develop shared values into their strategy, internalising the social responsibility into the core of their business.

 

    • And – we invite NGOs and government to work in close cooperation with business, social entrepreneurs and philanthropists to strengthen their efforts.”