Cherokee Visdom om svarte og hvite Shamaner

ulverEn gammel Cherokee underviser sitt barnebarn om livet. “Det foregår en kamp inni meg,” sa han til barnet.  “Det er en forferdelig kamp, ​​og det er mellom to ulver:  en er ond -han er sinne, misunnelse, sorg, anger, grådighet, arroganse, selvmedlidenhet, skyld, harme, mindreverdighet, løgner, falsk stolthet, overlegenhet og ego.” Han fortsatte: “Den andre er god – han er glede, fred, kjærlighet, håp, ro, ydmykhet, vennlighet, velvilje, empati, generøsitet, sannhet, medlidenhet og tro. Den samme kampen pågår inni deg – også i enhver annen person.

Barnebarnet tenkte over det et øyeblikk og spurte så bestefaren:” Hvilken ulv vil vinne? ” Den gamle Cherokeen svarte: i den hvite verden, ender historien slik: «Den du mater ”

Den gamle fortsatte, i Cherokee verdenen ender historien på denne måten: ” Hvis du mater dem rett, vil begge vinne.  Du skjønner, hvis jeg bare velger å mate den hvite ulven vil den svarte gjemmer seg rundt ethvert hjørne, og vente til jeg blir distrahert eller svak for så å hoppe inn og ta den oppmerksomheten den higer etter. Den vil alltid være sint og alltid kjempe mot den hvite ulven. Men hvis jeg anerkjenner den, blir både begge ulver glade og vi vinner alle tre. For den svarte ulven har mange kvaliteter – utholdenhet, mot, fryktløshet, viljestyrke og stor strategisk tenkning – som jeg trenger til tider og som den hvite ulven mangler. Men den hvite ulven har medfølelse, omsorg, styrke og evne til å innse hva som er i alles beste interesse.

Du ser barn, den hvite ulven trenger den svarte ulven ved sin side. Å mate kun en ville sulte den andre og de ville bli ukontrollerbare. Å mate og gi omsorg til begge betyr at de vil tjene deg godt og ikke gjør noe som ikke er del av noe større, noe godt, noe av livet. Mat dem begge og det blir ingen indre kamp om din oppmerksomhet. Uten indre kamp kan du lytte til stemmene av dypere kunnskap som vil veilede deg til å velge riktig i  dypere vite som vil veilede deg i å velge hva som er riktig i alle omstendigheter. Fred, mitt barn, er Cherokeens misjon i livet. Et menneske med indre fred har alt.Et menneske splittet av indre krig har ingenting.

Hvordan du velger å samhandle med de motstridende kreftene i deg vil avgjøre ditt liv. Sult den ene eller den andre, eller led dem begge. ”

Lånt av http://www.facebook.com/pages/Come-on-the-peace-train-1-million-members-needed/

Comments are closed.