Book of Mirdad

Så tenk som om hver tanke skulle etses i brann på himmelen for alle og alt å se.
For så, i sannhet, er det.

Så snakk som om hele verden var et enkelt øre innstilt på å høre hva du sier.
Og så, i sannhet, er det.

Så gjør om hver gjerning skulle slå tilbake på ditt hode.
Og så, i sannhet, er det.

Så ønsk som om du var ønsket.
Og så, i sannhet, er du.

Så lev som om din Gud selv hadde behov for deg for å leve sitt liv.
Og så, i sannhet, han har.

(The Book of Mirdad av Mikhaïl Naimy)

Comments are closed.