Ubuntu- Jeg er fordi …

En antropolog foreslo en lek til en gruppe afrikanske barn. Han satte en fruktkurv ved et tre og fortalte barna at førstemann fremme vant all frukten. På signal, løp alle barna samtidig mens de holdt hverandres hender. Så satte de seg sammen for å nyte belønningen.  Da antropologen spurte dem hvorfor de hadde handlet slik, når en av dem kunne ha fått all frukten, svarte de:  “Ubuntu. Hvordan kan en av oss være fornøyd hvis alle andre er trist? ” I Xhosa-kulturen betyr Ubuntu: Jeg er fordi vi er …

Comments are closed.