OPTIMISTAN, A STATE OF CONSCIOUSNESS

«Vårt samfunn, våre virksomheter og menneskene trenger håp.

Håpet tilhører dem som kan se lenger ut i tid og rom.

Det vil trolig bli nødvendig å bevege seg mot et samvittighetssamfunn i respekt for  menneskenes (og andre levende veseners) indre verdighet og gjensidig avhengighet.

I det 21. århundre kan intet selskap, intet samfunn  overleve på lang sikt hvis det ikke har noe prosjekt eller stimulerende fremtidstanke.

“Et samfunns forfall starter når mennesket spør seg “Hva vil skje? ” i stedet for “Hva kan jeg gjøre? ”

La oss stille ledere det samme spørsmålet:  ”Har du bidratt til et prosjekt som gir håp? ”

Det er på tide at en rekke personer med en visjon og prosjekter står opp».   (Denis de Rougemont)

Comments are closed.