Om å lære av fortiden

Igår kveld hadde jeg gleden av å høre Helga Arntzen fra Aktive Fredsreiser. Dette er en dame og en organisasjon med mye på hjertet !  Aktive Fredsreiser arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende. 

Aktive Fredsreisers beskytter, Blanche Major

“Aktive Fredsreiser tar ungdom med seg ut i verden for å vise dem krigens grusomhet. Samtidig vil Aktive Fredsreiser også åpne en dør til fred og håp for framtiden. Dette trenger vi nå mer enn noensinne.”

Blanche Major, Aktive Fredsreisers beskytter. Fange i Auschwitz i 1944. Overlevde holocaust, men mistet mor, far og 31 andre slektninger i gasskamrene.

 

Helga formidlet mye igår, det viktigste var nok budskapet om å unngå likegyldighet !

Dette gir håp og optimisme for at våre ungdommer skal få med seg viktig erfaring og lærdom  videre i livet…

Comments are closed.